Dokumenty szkoły:

Deklaracja dostępnościpobierz
Raport dostępności – pobierz

Zestaw podręczników i programów

Rekrutacja:

(wnioski do pobranie)


Statut Szkoły:

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.

Dokumenty:

Klauzula informacyjna

Regulaminy:

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Procedury bezpieczeństwa:

Link do strony z procedurami bezpieczeństwa

Procedury Rady Rodziców

Deklaracja Spotkania RR

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1
 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie w trakcie zagrożenia epidemiologicznego w roku szkolnym 2020/2021:

Zał. nr 1
Procedura przebywania ucznia w szkole
DOCX

Zał. .nr 2
Procedura organizacji przerw
DOCX

Zał. nr 3
Procedura postępowania w czasie zajęć dydaktycznych i podczas przerw z uczniami w kl. I-III
DOCX

zał. nr 4
Procedura adaptacji uczniów  KLAS PIERWSZYCH
DOCX

Zał. nr 5
Procedura bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
DOCX

Zał. nr 6
Procedura bezpieczeństwa na zajęciach artystycznych
DOCX

Zał. nr 7
Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej
DOCX

Zał. nr 8
Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
DOCX

Zał. nr 9
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid -19
DOCX

Zał. nr 10
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
DOCX

Zał. nr 11
Procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
DOCX

Zał.  nr 12
Procedura dotycząca pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
DOCX

Zał. nr 13
Procedura postępowania przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej
DOCX

Zał. nr 14a
Aneks do regulaminu świetlicy szkolnej
DOCX

Zał. nr 14 b
Procedury obowiązujące w świetlicy
DOCX

Zał. nr 15
Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej
DOCX

Przedmiotowe Zasady Oceniania:
język polski
język angielski I-III
język angielski IV – VIII
język niemiecki
matematyka
fizyka
chemia
historia
biologia
geografia
muzyka
plastyka
informatyka
wychowanie fizyczne
WOS
ocenianie zdalne