Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCY:

Anastazja Wikaryczak – 7 D


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Martyna Szambelan – VI A

Mikołaj Chojnacki VIII A


RADA SAMORZĄDU:

Judyta Laskowska IV a

Filip Surdyk IV d

Magdalena Liberkowska IV f

Antonina Hartwich V a

Julia Stepaniak V c

Oliwia Kos VI b

Aleksander Gumuliński VII b

Julia Kapela VII c


OPIEKUN: Grzegorz Witkowski


Samorząd Uczniowski

      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdego roku wybierają spośród siebie Radę Samorządu, Przewodniczącego i Zastępcę.
Poczet sztandarowy tworzą 3 osoby z klas szóstych, wybrane przez Radę Pedagogiczną w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

 • reprezentują uczniów na forum szkoły i poza nią,
 • biorą udział w uroczystościach upamiętniających rocznice: wybuchu II wojny światowej, bohaterskiej obrony Trzemeszna, egzekucji w Kociniu i odzyskania niepodległości,
 • przed tymi rocznicowymi obchodami i Dniem Wszystkich Świętych porządkują Miejsca Pamięci Narodowej,
 • zajmują się kontaktami samorządu z nauczycielami (m. in. przy organizacji apeli i innych imprez),
 • przygotowują gazetki ścienne m. in. cykl zatytułowany Kartka z kalendarza przypominający o ważnych wydarzeniach, świętach i rocznicach,
 • organizują imprezy pozalekcyjne,
 • w Dzień Zakochanych organizują pocztę walentynkową i koncert życzeń nadany przez radiowęzeł,
 • wydają gazetkę Świat Według Ucznia pod kierunkiem mgr Magdaleny Chojeckiej,
 • zbierają aktualności z życia szkoły publikowane później w lokalnym piśmie Kosynier,
 • organizują wybory do SU oraz na opiekuna SU,
 • dbają o ład i porządek w szkole i wokół niej,
 • Samorząd Uczniowski jako cała szkolna społeczność bierze udział w akcjach Góra Grosza, Sprzątanie Świata, WOŚP i zbiórce makulatury.