Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

Prezydium: 

 Przewodniczący: Dariusz Pawełczak


Wiceprzewodniczący: Lucyna Jagła


Sekretarz: Karolina Surdyk


Skarbnik: Magdalena Sosnowska

 


Komisja rewizyjna:

 

Przewodnicząca:  Marcin Kulczak

                             Ewa Mroczkowska

                                 Agnieszka PaczkowskaCzłonkowie Rady Rodziców poszczególnych klas:

0 – Katarzyna Jędrzejczak-Szymczak


1a – Ilona Budke  1b – Marcin Kulczak 1c – Natalia Rosołek
1d – Ewa Mroczkowska


2a – Kamila Sarnowska 2b – Karol Dziel 2c – Magdalena Wiśniewska 2d – Żaneta Krawczyk-Bombel


3a – Joanna Zarywska-Siwa 3b- Agnieszka Wikaryczak 3c- Waldemar Basiński
3d – Lucyna Jagła


4a – Alicja Szymańska 4b – Lidia Kaźmierczak


5a – Dariusz Pawełczak 5b – Joanna Derezińska 5c – Grażyna Średzińska
5d – Karolina Surdyk 5e – Ewelina Mikuła 5f – Sylwia Wawrzyniak


6a – Iwona Kaźmierczak 6bMagdalena Leśna-Walter 6c – Aleksandra  Szczepankiewicz 6d- Magdalena Sosnowska 6e – Agnieszka Czarnecka 6f – Sylwia Babyn


7a – Joanna Król-Oleszko 7b – Magdalena Czarnecka 7c – Dariusz Szczepankiewicz


8a – Agnieszka Paczkowska 8b – Magdalena Pietrzak 8c – Magdalena Mikuła
8d – Sylwia Schrama


KIM JESTEŚMY ?

Reprezentujemy Rodziców i Opiekunów prawnych Uczniów naszej Szkoły.
Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi Pracownikami Szkoły.


NA CO WYDAJEMY PIENIĄDZE ?

Nasze fundusze pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn.

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł

na rok szkolny 2019/2020

Prosimy i zachęcamy do wpłacania składki jednorazowo bądź w ratach.
Wysokość składki dzieli się na rodzeństwo uczęszczające do szkoły.

Składki na Radę Rodziców zbiera każdy skarbnik danej klasy (bądź osoba wyznaczona z trójki klasowej), który bezpośrednio przekazuje zebraną kwotę skarbnikowi Rady Rodziców.

Liczy się każda kwota!!!
Wszystkie fundusze przeznaczamy na rzecz Uczniów z naszej Szkoły.

Klasy w których wpłaty wyniosą 80% lub więcej rocznych składek do końca maja, w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego otrzymają 20% sumy wpłaconej składki z przeznaczeniem na potrzeby klasy.

Zgodnie z przyjętym preliminarzem na 2019/2020 rok, składki przeznaczone są między innymi na finansowanie:

– herbata dla dzieci w okresie jesienno-zimowym,
– pasowania pierwszych klas,
– Andrzejki, Zabawa Karnawałowa,
– Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Sportu
– nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach,
– zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowym możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.


GDZIE MOŻNA NAS SPOTKAĆ ?

 

Zachęcamy rodziców uczniów, samorząd szkolny oraz nauczycieli do zgłaszania swoich uwag, propozycji i sugestii w temacie funkcjonowania Szkoły i Rady Rodziców i przekazywania tych informacji wyznaczonym przedstawicielom Rady Rodziców z poszczególnych klas, lub zgłaszanie pisemnie poprzez skrzynkę e-mail, lub prosimy o bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców.


adres e-mail do korespondencji:
                                           rr.sp1.trzemeszno@wp.pl


Konto Rady Rodziców
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Oddział w Trzemesznie
77 8185 0006 0300 1876 2000 0001


REGULAMIN Rady Rodziców.