Pracownicy administracji oraz obsługi
Szkoły Podstawowej nr 1
w Trzemesznie

Bosak Adam – starszy woźny

Dembowiak Maria

Górna Agnieszka – samodzielny referent

Jankowska Monika – Intendent

Kowalczyk Anna – sekretarka

Kozłowska Danuta

Kuchta Piotr – starszy woźny

Lange Iwona

Nawrocka Elżbieta

Nowakowska Agnieszka – pomoc przedszkolna

Pawlak Danuta – 

Skieresz Agnieszka

Staniszewski Kazimierz – palacz

Szukalska Małgorzata

Śmiatacz Elżbieta

Walczak Teresa – samodzielny referent

Wilkowska Ewa