NABÓR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

TYLKO DO 20 WRZEŚNIA 2020 R.

Jeśli:

– jesteś uczniem klasy V – VIII szkoły podstawowej;

– dochód Twojej rodziny nie przekracza 1500 zł;

– w poprzednim roku szkolnym uzyskałaś/ łeś średnią ocen nie niższą niż 4,4;

-angażujesz się społecznie np. jesteś wolontariuszem, redagujesz gazetkę szkolną, udzielasz się w harcerstwie, swojej parafii, grasz na instrumencie, tańczysz w zespole itp.;

-możesz się wykazać osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi, bierzesz udział w konkursach przedmiotowych, literackich, artystycznych, zawodach sportowych itp.;

wypełnij i podpisz wniosek, a następnie przekaż koordynatorowi programu p. Jolancie Kurtysiak lub
w sekretariacie szkoły.

Termin upływa  20 września 2020 r.

Wniosek stypendialny jest dostępny:

– w sekretariacie szkoły,

– klikając tu: Zał 2Zał. 3

– u koordynatora programu p. Jolanty Kurtysiak.

                                                                   Dyrektor Szkoły

                                                                     Ewa Balcerzak

Nabór wniosków stypendialnych