Propozycje świetlicy szkolnej na czas trwania kwarantanny

Propozycje świetlicy szkolnej na czas trwania kwarantanny

                           Propozycje świetlicy szkolnej na czas trwania kwarantanny Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie! Na stronie www.wp.pl umieszczamy propozycję aktywności dla uczniów. Proponujemy konkursy, prace, zabawy, zagadki itp. zgodne z planem wychowawczo-dydaktycznym świetlicy szkolnej na rok 2019/2020. Do każdego bloku tematycznego umieszczamy propozycje. Mamy nadzieję, że umilą nadchodzące