Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja

Informujemy, że do dnia 21 września 2018 r.można składać wnioski o stypendium Fundacji Świętego Mikołaja. Spośród dostarczonych wniosków, komisja stypendialna wyłoni uczniów klas V- VIII, którzy są najbardziej zaangażowani dla społeczności szkolnej i lokalnej, osiągnęli średnią ocen w ubiegłym roku nie niższą niż 4,4 oraz żyją w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł.

10 września przedstawiciele społeczeństwa oddali hołd obrońcom ojczyzny którzy zostali rozstrzelani 10 września 1939 r. przez niemieckich okupantów. Wiązanki kwiatów zostały złożone pod pomnikiem w Niewolnie upamiętniającym 19 obrońców Niewolna i Trzemeszna. Kwiaty składali m.in. przedstawiciele władz samorządowych, sołectwa Niewolno, Miejsko-Gminnego Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa, harcerstwa oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Uczestnicy

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”      W tym roku klasa II a uczestniczyła w projekcie „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Fundację Banku Zachodniego WBK. 23 marca  aspirant Krzysztof Socha oraz przedstawicielka banku przeprowadzili dla uczniów szkolenie na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. w ruchu drogowym, korzystania z internetu