Grono Pedagogiczne

Wychowanie przedszkolne

 • Walczak Justyna / Nowakowska Agnieszka – pomoc

Edukacja wczesnoszkolna

 • Afanaszak Danuta
 • Balcerzak Aneta
 • Balcerzak Ewa
 • Furche Monika
 • Kamińska Justyna
 • Kulas Monika
 • Kurnatowska Beata
 • Kurtysiak Jolanta
 • Laskowska Jolanta
 • Lis Justyna
 • Łukomska Iwona
 • Popielarz Ewa
 • Proch Joanna
 • Skazińska Dorota
 • Tomaszewska Wioletta
 • Weber Iwona
 • Wojciechowska Beata

Język polski

 • Buzała Beata
 • Chojecka Magdalena
 • Kaniewska Dorota
 • Kierczyńska Mirosława
 • Nitkowska Laura

Matematyka

 • Derezińska Danuta
 • Kulik Katarzyna
 • Kwaśniewska Krystyna
 • Pełczyńska Ludomiła
 • Trojanowska – Kałamejka Teresa

Przyroda

 • Kaźmierska Ewa
 • Pełczyńska Ludomiła

Zajęcia komputerowe / informatyka

 • Kaniewski Gerard
 • Popielarz Ewa
 • Trojanowska – Kałamejka Teresa
 • Tomaszewska Wioletta

Historia i społeczeństwo

 • Płaneta Stanisław
 • Sroczyńska-Pietz Jolanta

Język angielski

 • Adamski Maciej
 • Krzemińska Sławomira
 • Michalczyk Marta
 • Nowicka Ewa

Plastyka

 • Kulas Monika
 • Lis Justyna
 • Łukomska Iwona
 • Wesołowska Kamila

Muzyka

 • Stochliński Michał

Zajęcia techniczne

 • Aleksandra Baranowska
 • Wilczek Rafał

Wychowanie fizyczne

 • Chojnacka Wioletta
 • Chojnacki Arkadiusz
 • Łukomski Edmund
 • Witkowski Grzegorz

Fizyka

 • Wynarowicz Katarzyna
 • Ślachciak Jacek

Chemia

 • Plota Paulina

Biologia

 • Mądry Beata

Geografia

 • Jeżewski Jerzy
 • Krzyżaniak Światek Magdalena

Język niemiecki

 • Markowska Marlena

Religia

 • ks. Bartkowiak Artur
 • Choniej Hanna
 • Lukstaedt Beata
 • Starosta Barbara
 • Sobocińska Anna

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Paczkowska Magdalena

Zajęcia logopedyczne

 • Fryca Małgorzata
 • Tarłowska Magdalena

Nauczyciele świetlicy

 • Balcerzak Ewa
 • Buzała Beata
 • Grylewicz Natalia
 • Kamińska Justyna
 • Kurtysiak Jolanta
 • Śmiatacz Anna

Nauczyciele bibliotekarze

 • Lukstaedt Beata
 • Zasławska Barbara

Nauczyciel wspomagający

 • Ziarnik Małgorzata

Pedagog szkolny

 • Nyka Katarzyna

Kształcenie specjalne

 • Bucholc Mirosława