Grono Pedagogiczne

Wychowanie przedszkolne

 • Walczak Justyna

Edukacja wczesnoszkolna

 • Afanaszak Danuta
 • Ochotna Aneta
 • Furche Monika
 • Kulas Monika
 • Kurnatowska Beata
 • Laskowska Jolanta
 • Lis Justyna
 • Popielarz Ewa
 • Proch Joanna
 • Skazińska Dorota
 • Tomaszewska Wioletta
 • Weber Iwona
 • Wojciechowska Beata

Język polski

 • Buzała Beata
 • Chojecka Magdalena
 • Kaniewska Dorota
 • Kierczyńska Mirosława
 • Nitkowska Laura
 • Paczkowska Magdalena
 • Siwińska Aldona

Matematyka

 • Derezińska Danuta
 • Kulik Katarzyna
 • Kwaśniewska Krystyna
 • Trojanowska – Kałamejka Teresa

Przyroda

 • Kaźmierska Ewa
 • Nitkowska Laura

Zajęcia komputerowe / informatyka

 • Kaniewski Gerard
 • Popielarz Ewa

Historia i społeczeństwo

 • Płaneta Stanisław
 • Sroczyńska-Pietz Jolanta

Język angielski

 • Adamski Maciej
 • Krzemińska Sławomira
 • Michalczyk Marta
 • Nowicka Ewa
 • Sarzyńska Aneta

Plastyka

 • Kulas Monika
 • Lis Justyna
 • Łukomska Iwona

Muzyka

 • Stochliński Michał
 • Wesołowska Kamila

Zajęcia techniczne

 • Aleksandra Baranowska
 • Wilczek Rafał

Wychowanie fizyczne

 •  Bąk-Duszyńska Justyna
 • Chojnacka Wioletta
 • Łukomski Edmund
 • Witkowski Grzegorz

Fizyka

 • Wynarowicz Katarzyna

Chemia

 • Plota Paulina

Biologia

 • Mądry Beata
 • Kaźmierska Ewa

Geografia

 • Krzyżaniak Światek Magdalena

Język niemiecki

 • Markowska Marlena

Religia

 • Choniej Hanna
 • Lukstaedt Beata
 • Starosta Barbara
 • Sobocińska Anna

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Paczkowska Magdalena

Zajęcia logopedyczne

 • Fryca Małgorzata
 • Tarłowska Magdalena

Nauczyciele świetlicy

 • Grylewicz Natalia
 • Kamińska Justyna
 • Mądry Beata
 • Śmiatacz Anna

Nauczyciele bibliotekarze

 • Lukstaedt Beata
 • Zasławska Barbara

Nauczyciel wspomagający

 • Ziarnik Małgorzata

Pedagog szkolny

 • Borys Maria
 • Nyka Katarzyna

Kształcenie specjalne

 • Bucholc Mirosław