STOŁÓWKA SZKOLNA

 Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. W miarę możliwości ze stołówki mogą korzystać uczniowie z innych szkół w mieście.
      Obiady wydawane są w godz. od 11.30 do 15.00. Średnio co miesiąc z obiadów szkolnych korzysta 170 osób. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia, co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
      Cena posiłku jest zmienna. Osoby korzystające z dożywiania zostają powiadomione o cenie posiłku przed terminem opłat.
      Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

Zachęcamy do korzystania z obiadów szkolnych i życzymy smacznego!

Jadłospis – Maj

Tygodniowy harmonogram obiadów 

Karta zgłoszeniowa dziecka na obiady

Zasady obowiązujące w stołówce szkolnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokument rezygnacji z obiadów (pobierz)  .docx / .pdf

Skip to content