Pracownicy administracji oraz obsługi
Szkoły Podstawowej nr 1
w Trzemesznie

Bosak Adam – starszy woźny

Górna Agnieszka – samodzielny referent

Jankowska Monika 

Kowalczyk Anna – sekretarka

Kozłowska Danuta

Kuchta Piotr – starszy woźny

Lange Iwona

Nawrocka Elżbieta

Pawlak Danuta – 

Skieresz Agnieszka

Staniszewski Kazimierz – palacz

Szukalska Małgorzata

Wilkowska Ewa