Egzamin ósmoklasisty

w roku szkolnym 2022/2023
zostanie przeprowadzony
 23, 24, 25 maja 2023 r.

 

Ważne informacje o egzaminie

 

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1512/1

Centralna Komisja Egzaminacyjna – informacje o egzaminie ósmoklasisty

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Egzamin próbny zostanie przeprowadzony:

 

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat egzaminu próbnego

http://ko.poznan.pl/nadzor/wspomaganie/2018/10/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke/

Komunikaty:

Ważne informacje o egzaminie klas ósmych

COVID – wytyczne 

Wejście uczniów

Wyjście uczniów

Organizacja egzaminu

Skip to content