Egzamin ósmoklasisty

w roku szkolnym 2018/2019
zostanie przeprowadzony 
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

 

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1512/1

Centralna Komisja Egzaminacyjna – informacje o egzaminie ósmoklasisty

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Egzamin próbny zostanie przeprowadzony 18, 19, 20 grudnia 2018 roku:

 

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat egzaminu próbnego

http://ko.poznan.pl/nadzor/wspomaganie/2018/10/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke/