Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCY:

Bartosz Kłysz


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Agata Sosnowska


RADA SAMORZĄDU:

Zofia Wolaszek

Bartosz Pruszak

Julia Skulska

Julia Socha – Sekretarz

Judyta Laskowska

Michalina Ciesielczyk

Maja Świątek

Zofia Przybylska
Laura Bombel
Kaja Siwa
Anastazja Kapela
Maja Szymanek
Antonina Cieślicka
Bartosz Antas
Fabian Morzyński
Wiktor Staniszewski
Zofia Jankowska
Oliwia Sarnowska
Agata Popielarz
Sonia Nowicka
Bartłomiej Joszcz

 


OPIEKUN: Łukasz Zalewski


Samorząd Uczniowski

      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdego roku wybierają spośród siebie Radę Samorządu, Przewodniczącego i Zastępcę.
Poczet sztandarowy tworzą 3 osoby z klas szóstych, wybrane przez Radę Pedagogiczną w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

 • reprezentują uczniów na forum szkoły i poza nią,
 • biorą udział w uroczystościach upamiętniających rocznice: wybuchu II wojny światowej, bohaterskiej obrony Trzemeszna, egzekucji w Kociniu i odzyskania niepodległości,
 • przed tymi rocznicowymi obchodami i Dniem Wszystkich Świętych porządkują Miejsca Pamięci Narodowej,
 • zajmują się kontaktami samorządu z nauczycielami (m. in. przy organizacji apeli i innych imprez),
 • przygotowują gazetki ścienne m. in. cykl zatytułowany Kartka z kalendarza przypominający o ważnych wydarzeniach, świętach i rocznicach,
 • organizują imprezy pozalekcyjne,
 • w Dzień Zakochanych organizują pocztę walentynkową i koncert życzeń nadany przez radiowęzeł,
 • wydają gazetkę Świat Według Ucznia pod kierunkiem mgr Magdaleny Chojeckiej,
 • zbierają aktualności z życia szkoły publikowane później w lokalnym piśmie Kosynier,
 • organizują wybory do SU oraz na opiekuna SU,
 • dbają o ład i porządek w szkole i wokół niej,
 • Samorząd Uczniowski jako cała szkolna społeczność bierze udział w akcjach Góra Grosza, Sprzątanie Świata, WOŚP i zbiórce makulatury.
Skip to content