LOGOPEDA

PRACOWNICY:

Małgorzata Fryca

Magdalena Tarłowska

W Szkole Podstawowej nr 1 dzieci objęte są opieką logopedyczną.
Każde dziecko które przychodzi do klasy I jest przebadane pod względem poprawności wymowy.
W razie potrzeby uczeń jest zapraszany na zajęcia logopedyczne. 

Prowadzone są ćwiczenia korygujące wady wymowy u dzieci.
Wszystkie zajęcia odbywają się w gabinetach logopedycznych. 

Skip to content