Sukces naszych młodych aktorów

Sukces naszych młodych aktorów

9 maja dwie grupy teatralne z naszej szkoły prowadzone przez Jolantę Sroczyńską-Pietz wystąpiły na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Teatralnej MASKA 2018, organizowanym  przez Fundację Dzieci Wrzesińskich i ZS w Nowym Folwarku pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.