Kronika wydarzeń

 • 1919 r – utworzenie w Trzemesznie katolickiej szkoły powszechnej.
 • 1933 – reorganizacja szkolnictwa w mieście:
  • utworzenie 7-klasowej Szkoły Powszechnej nr 1.
  • utworzenie 6-klasowej Szkoły Powszechnej nr 2.
 • 1938 – wizyta w szkole Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora Roty.
 • 1939 – 1945 r. – okupacja hitlerowska.
 • 1945 – wznowienie działalności szkoły.
 • 1964 – oddanie do użytku budynku szkoły przy ul. J. Śniadeckich; nadanie placówce imienia Jana Kilińskiego.
 • 1965 – nawiązanie kontaktów z załogą statku „Kiliński”.
 • 1972 – pożegnanie statku przez uczniów, otrzymanie w darze dzwonu i bandery statku.
 • 1974 – utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej; ufundowanie i przekazanie nowego sztandaru.
 • 1984 – kolejne przekształcenia w  sieci gminnych szkół – powrót do Szkoły  Podstawowej nr 1; przekazanie  kolekcji wyrobów i okazów przyrodniczych z Afryki Wschodniej przez Maksymiliana Stefańskiego.
 • 1999 – przejęcie uczniów z obwodu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzemesznie.
 • 2000 – 2003 r. udział w programie Sokrates-Comenius – współpraca ze szkołami w Niemczech, Francji i Holandii.
 • 2004 – otwarcie Muzeum Regionalnego w Trzemesznie z tymczasową siedzibą w budynku szkoły.
 • 2006 – 2009r. – termomodernizacja budynku szkoły.
 • 2009 – przyjęcie uczniów ze zlikwidowanych szkół w Wymysłowie i Zieleniu.

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

 • 1933 – 1937 Jan Łyskawa
 • 1937 – 1938 Józek Tomaszewski
 • 1938 – 1939 Kazimierz Lach
 • 1939 – 1945 okupacja niemiecka
 • 1945 – 1946 Roman Kosecki
 • 1946 – 1970 Maksymilian Stefański
 • 1970 – 1973 Bolesław Święciochowski
 • 1973 – 1984 Czesław Losik
 • 1984 – 1989 Jerzy Alwin
 • 1989 – 1991 Stanisław Góralczyk
 • 1991 – 2002 Wanda Lewandowska
 • 2002 – 2007 Stanisława Roguszewska
 • 2007 – 2016 Krystyna Kwaśniewska
 • 2016 – 2022 Ewa Balcerzak
 • od 2022 – Justyna Stankowska
Skip to content