Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

Prezydium: 

 Przewodniczący: Dariusz Pawełczak


Wiceprzewodniczący: Lucyna Jagła


Sekretarz: Karolina Surdyk


Skarbnik: Magdalena Sosnowska

 


Komisja rewizyjna:

 

Przewodnicząca:  Małgorzata Rogalska

                                   Katarzyna Wiśniewska

                                 Agnieszka PaczkowskaCzłonkowie Rady Rodziców poszczególnych klas:

0 – Agnieszka Babińska


1a – Joanna Siwa  1b – Agnieszka Wikaryczak 1c – Waldemar Basiński 1d – Lucyna Jagła


2a – Dorota Pichłacz-Hadrich 2b – Lidia Kaźmierczak


3a – Dariusz Pawełczak 3b – Alicja Morzyńska 3c – Marta Wieczorek
3d – Karolina Surdyk  3e – Ewelina Mikuła 3f – Karolina Liberkowska


4a – Katarzyna Wiśniewska 4b – Dorota Bartz-Joszcz 4c – Beata Wiśniewska
4d – Magdalena Sosnowska 4e – Agnieszka Czarnecka 4f – Sylwia Babyn


5a – Joanna Król-Oleszko 5b – Magdalena Czarnecka 5c – Dariusz Szczepankiewicz


6a – Agnieszka Paczkowska 6b – Magdalena Pietrzak 6c – Magdalena Mikuła 6d – Sylwia Schrama


7a – Mariola Chojnacka 7b – Katarzyna Welzandt 7c – Karolina Biadasz
7d – Małgorzata Rogalska 7e – Agnieszka Dzienniak


KIM JESTEŚMY ?

Reprezentujemy Rodziców i Opiekunów prawnych Uczniów naszej Szkoły.
Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi Pracownikami Szkoły.


NA CO WYDAJEMY PIENIĄDZE ?

Nasze fundusze pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn.

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł

na rok szkolny 2017/2018

Prosimy i zachęcamy do wpłacania składki jednorazowo bądź w ratach.
Wysokość składki dzieli się na rodzeństwo uczęszczające do szkoły.

Składki na Radę Rodziców zbiera każdy skarbnik danej klasy (bądź osoba wyznaczona z trójki klasowej), który bezpośrednio przekazuje zebraną kwotę skarbnikowi Rady Rodziców.

Liczy się każda kwota!!!
Wszystkie fundusze przeznaczamy na rzecz Uczniów z naszej Szkoły.

Klasy w których wpłaty wyniosą 80% lub więcej rocznych składek do końca maja, w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego otrzymają 20% sumy wpłaconej składki z przeznaczeniem na potrzeby klasy.

Zgodnie z przyjętym preliminarzem na 2017/2018 rok, składki przeznaczone są między innymi na finansowanie:

– herbata dla dzieci w okresie jesienno-zimowym,
– pasowania pierwszych klas,
– Andrzejki, Zabawa Karnawałowa,
– Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Sportu
– nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach,
– zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowym możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.


GDZIE MOŻNA NAS SPOTKAĆ ?

 

Zachęcamy rodziców uczniów, samorząd szkolny oraz nauczycieli do zgłaszania swoich uwag, propozycji i sugestii w temacie funkcjonowania Szkoły i Rady Rodziców i przekazywania tych informacji wyznaczonym przedstawicielom Rady Rodziców z poszczególnych klas, lub zgłaszanie pisemnie poprzez skrzynkę e-mail, lub prosimy o bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców.


adres e-mail do korespondencji:
                                           rr.sp1.trzemeszno@wp.pl


Konto Rady Rodziców
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Oddział w Trzemesznie
77 8185 0006 0300 1876 2000 0001


REGULAMIN Rady Rodziców.