Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

Prezydium: 

 Przewodniczący: Dariusz Pawełczak


Wiceprzewodniczący: Lucyna Jagła


Sekretarz: Karolina Surdyk


Skarbnik: Magdalena Sosnowska

 


Komisja rewizyjna:

 

Przewodnicząca:  Małgorzata Rogalska

                             Katarzyna Welzand

                                 Agnieszka PaczkowskaCzłonkowie Rady Rodziców poszczególnych klas:

0 – Ilona Budka


1a – Kamila Sarnowska  1b – Sandra Kadenc 1c – Magdalena Wiśniewska
1d – Żaneta Krawczyk-Bombel


2a – Joanna Siwa 2b – Agnieszka Wikaryczak 2c – Waldemar Basiński 2d – Lucyna Jagła


3a – Dorota Pichłacz-Hadrich 3b- Lidia Kaźmierczak


4a – Dariusz Pawełczak 4b – Joanna Derezińska 4c – Joanna Przybylska
4d – Karolina Surdyk  4e – Ewelina Mikuła 4f – Karolina Liberkowska


5a – Magdalena Pęczkowska 5b – Dorota Bartz-Joszcz 5c – Kamila Majchrzak
5d – Magdalena Sosnowska 5e – Agnieszka Czarnecka 5f – Sylwia Babyn


6a – Joanna Król-Oleszko 6b – Magdalena Czarnecka 6c – Dariusz Szczepankiewicz


7a – Agnieszka Paczkowska 7b – Magdalena Pietrzak 7c – Magdalena Mikuła
7d – Sylwia Schrama


8a – Mariola Chojnacka 8b – Katarzyna Welzandt 8c – Marzena Koteras
8d – Małgorzata Rogalska 8e – Agnieszka Dzienniak


KIM JESTEŚMY ?

Reprezentujemy Rodziców i Opiekunów prawnych Uczniów naszej Szkoły.
Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi Pracownikami Szkoły.


NA CO WYDAJEMY PIENIĄDZE ?

Nasze fundusze pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn.

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł

na rok szkolny 2018/2019

Prosimy i zachęcamy do wpłacania składki jednorazowo bądź w ratach.
Wysokość składki dzieli się na rodzeństwo uczęszczające do szkoły.

Składki na Radę Rodziców zbiera każdy skarbnik danej klasy (bądź osoba wyznaczona z trójki klasowej), który bezpośrednio przekazuje zebraną kwotę skarbnikowi Rady Rodziców.

Liczy się każda kwota!!!
Wszystkie fundusze przeznaczamy na rzecz Uczniów z naszej Szkoły.

Klasy w których wpłaty wyniosą 80% lub więcej rocznych składek do końca maja, w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego otrzymają 20% sumy wpłaconej składki z przeznaczeniem na potrzeby klasy.

Zgodnie z przyjętym preliminarzem na 2018/2019 rok, składki przeznaczone są między innymi na finansowanie:

– herbata dla dzieci w okresie jesienno-zimowym,
– pasowania pierwszych klas,
– Andrzejki, Zabawa Karnawałowa,
– Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Sportu
– nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach,
– zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowym możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.


GDZIE MOŻNA NAS SPOTKAĆ ?

 

Zachęcamy rodziców uczniów, samorząd szkolny oraz nauczycieli do zgłaszania swoich uwag, propozycji i sugestii w temacie funkcjonowania Szkoły i Rady Rodziców i przekazywania tych informacji wyznaczonym przedstawicielom Rady Rodziców z poszczególnych klas, lub zgłaszanie pisemnie poprzez skrzynkę e-mail, lub prosimy o bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców.


adres e-mail do korespondencji:
                                           rr.sp1.trzemeszno@wp.pl


Konto Rady Rodziców
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Oddział w Trzemesznie
77 8185 0006 0300 1876 2000 0001


REGULAMIN Rady Rodziców.