PEDAGOG 

KATARZYNA NYKA

Gabinet pedagoga mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na I piętrze.

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
830 – 1430 830 –  1430 830 –  1400 830 –  1330 830 –  1330

Pedagog pracuje na płaszczyźnie: pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opieki, wychowania, profilaktyki, diagnozy, poradnictwa, ratownictwa
     

W pracy pedagoga przyjęłam filozoficzne założenia wg których:

Człowiek jest istotą relacyjną tzn. tworzy swoją osobowość i rozwija się w relacji; charakterystyczna dla jego bytu jest więź i przynależność.
Człowiek jest podmiotem ciągłego stawania się i wzrostu; zostaliśmy poczęci, by być szczęśliwymi, zdrowymi oraz by wzrastać i dojrzewać.
Człowiek jest istotą trójwymiarową: bytem fizycznym, psychologicznym i duchowym; pozostaje w szczególnej więzi z Bogiem; w przypadku dezintegracji tych trzech wymiarów u człowieka pojawia się dyskomfort i uczucie braku.

      W myśl tej koncepcji pomoc psychologiczno-pedagogiczna to nie ocenianie, ale rozumienie osób z problemami, respektowanie ich decyzji, pomaganie w znalezieniu własnej recepty na życie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to postrzeganie tych osób jako odpowiedzialnych, czyli takich, które najlepiej wiedzą, co jest dla nich dobre.
      Pozostawiam osobom zgłaszającym się do mnie o pomoc prawo do podejmowania decyzji – to dowodzi ich odpowiedzialności. Człowiek ma wówczas większą szansę stać się samodzielnym i świadomym podmiotem swojej zmiany, zdolnym kształtować samego siebie, swoje kompetencje, swoje motywacje i własną dojrzałość.
      Pedagog bierze odpowiedzialność za pomoc, ale nie zawsze i nie za wszystko, bowiem ma  obowiązek interweniować jedynie wówczas, gdy podejrzewa, że dziecku dzieje się krzywda.

PORADY DLA RODZICÓW: