Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Michalskiej, emerytowanej nauczycielki naszej szkoły. 

          Maria Michalska w 1972 roku ukończyła Wyższą Szkołę Nauczycielską w Bydgoszczy. Pracę nauczyciela rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Padniewie. Do końca życia szkołę tę wspominała z wielkim sentymentem. Przez większość swojej kariery zawodowej była nauczycielką języka polskiego w trzemeszeńskiej Jedynce, przez pewien czas pełniła tu funkcję wicedyrektora. Uczyła również w Zakładzie Poprawczym i Liceum Ogólnokształcącym w Trzemesznie. Na emeryturę przeszła w 2004 roku, ale nadal aktywnie uczestniczyła w życiu naszej szkoły.

Żyła w najpiękniejszy z możliwych sposobów. Swym charakterem, postawą życiową, poświęceniem wobec dzieci i najbliższych, pogodą ducha, otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka, pokazywała nam, co jest w życiu ważne i istotne. Kochała pracę, a dobro dziecka było dla niej zawsze najważniejsze. Praca nauczyciela była jej największą pasją. Dla współpracowników stanowiła wzór kompetencji i kreatywności.

Maria Michalska pozostanie na zawsze w pamięci koleżanek, kolegów, uczniów i rodziców.

 

“Spieszmy się kochać ludzi …”