„Łowcy Gwiazd”

„Łowcy Gwiazd”

W sobotę 18 stycznia zuchy z 24 Gromady Zuchowej „Łowcy Gwiazd” uczestniczyły w uroczystej zbiórce. Wspólnie ze swoimi rodzicami wzięły udział w grze terenowej. Wspaniale wykonały zadania związane z wszystkimi sześcioma punktami Prawa Zucha. Następnie złożyły obietnicę zuchową oraz otrzymały legitymacje i odznaki zucha. Zuchom pogratulował Komendant Hufca dh Włodzimierz