13 czerwca odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV i V. Dwuosobowe reprezentacje poszczególnych klas pisały dyktando, w którym znajdowały się wyrazy o różnym stopniu trudności ortograficznej. I miejsce w kategorii klas IV zajął Filip Dziel – uczeń klasy IV a, natomiast w kategorii klas piątych ex aequo Z. Soszyńska i M. Kaniewski (uczniowie klasy Va), A. Jędrzejczak (Vb) i D. Durlak (Vc). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu – słodki upominek.


Konkurs ortograficzny dla klas IV i V