Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas czwartych i siódmych wzięli udział w pierwszym w naszej szkole Dniu Języka Polskiego. Czwartoklasiści odpowiadali na pytania dotyczące znajomości wierszy Jana Brzechwy oraz lektury „Akademia pana Kleksa”. Reprezentanci poszczególnych klas recytowali również wybrany wiersz Jana Brzechwy. Zadaniem uczniów klas siódmych było wykazanie się znajomością lektur omówionych w tej klasie (rozwiązywali krzyżówkę) oraz zaprezentowanie w ciekawy sposób wylosowanej wcześniej książki. Wszyscy uczestnicy spotkania wykazali się kreatywnością oraz talentem aktorskim. Program poprowadzili uczniowie klasy V a M. Szambelan i M. Kaniewski.

Dzień Języka Polskiego w naszej szkole