„Bezpiecznie spędzam ferie zimowe”

     Dnia 8 marca odbyło się wręczenie nagród rzeczowych w konkursie plastycznym „Bezpiecznie spędzam ferie zimowe”, zorganizowanym przez wychowawców świetlicy szkolnej.

     Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas 0-VI. Jury oglądało i oceniało łącznie 68 prac konkursowych. Wszystkie można podziwiać w korytarzu, na parterze naszej szkoły.

     W poszczególnych grupach wiekowych nagrodzono następujące osoby:

     I-III

1. Krystiana Maciejewskiego IIb

2. Jakuba Chonieja IIa

3. Milenę Hołogę IIIb

    IV-VI

1. Wanessę Majchrzak IVc

2. Oliwię Kos Vb

3. Alicję Paulus IVa

     Wyróżniono również pracę Michała Kuśnierza z oddziału przedszkolnego i Wanessy Flak z klasy IIIb. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

 

     Wychowawcy świetlicy szkolnej serdecznie dziękują Radzie Rodziców za dofinansowanie nagród w konkursie.

„Bezpiecznie spędzam ferie zimowe”- konkurs