Podczas trwania drugiego semestru chętne osoby z klas siódmych miały możliwość rozbudzać swoje zainteresowania geograficzne, a przy okazji poszerzać wiedzę i umiejętności biorąc udział w Szkolnej Lidze Geograficznej.Liga składała się z pięciu etapów. Każdy etap polegał na rozwiązaniu zadań o różnym stopniu trudności i oddaniu ich we wskazanym czasie. Za zadania można było zdobyć ustaloną liczbę punktów.

Celem Ligi było wyłonienie Szkolnego Mistrza Geografii. Spośród 30 osób biorących udział w Lidze Geograficznej Szkolnym Mistrzem Geografii – został Jacek Kierczyński z klasy VIIa. Miejsce II zajęli ex aequo : Julia Liszkowska kl. VIIb, Aleksandra Sosnowska kl. VIId, Wiktoria Wilkosz kl. VIIa, a miejsce III zajęła Marika Stachowiak kl. VIIa.

Szkolna Liga Geograficzna