Informujemy uczniów, że wyjazd na basen w dniu
11.04. 2019r. odbędzie się bez zmian.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem:

1. Język polski – poniedziałek godz. 9.00
2. Matematyka – wtorek godz. 9.00
3. Język obcy nowożytny – środa godz. 9.00

Uczniowie pozostałych klas w tych dniach nie mają zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Informacja