Skrócenie lekcji

Na podstawie art.68 ust.1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( DZ.U. z 2017 r. poz.59) i za zgoda Burmistrza Trzemeszna informuję, że z  powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia lekcyjne w dniach 22, 23, 24 czerwca 2021 r. będą trwać 30 minut, według poniższego harmonogramu.

  1. 8.00 – 8.30 ( przerwa 5 min)
  2. 8.35 – 9.05 ( przerwa 5 min)
  3. 9.10 – 9.40 ( przerwa 5 min)
  4. 9.45 – 10.15 ( przerwa 5 min)
  5. 10.20 – 10.50 ( przerwa 15 min – obiadowa)
  6. 11.05 – 11.35 ( przerwa 15 min- obiadowa)
  7. 11.50 – 12.20 ( przerwa 5 min)
  8. 12.25 – 12.55 ( przerwa 5 min)
  9. 13.00 – 13.30

Odjazd autobusów do Niewolna godz. 12.35 i we wszystkich kierunkach godz. 13.38.

Skrócenie lekcji w dniach 22, 23, 24 czerwca 2021