Miłosz Kaniewski w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego

 

Miłosz Kaniewski, uczeń klasy VIII a , zakwalifikował się do ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, którego organizatorem jest Wielkopolski Kurator  Oświaty w Poznaniu.

Zanim jednak dotarł do szczebla wojewódzkiego, wziął udział w rywalizacji na etapie szkolnym , a następnie rejonowym. W obu  uzyskał wymaganą liczbę punktów, dzięki czemu 15  marca br. stanie do ostatniego etapu zmagań. Będzie jedynym reprezentantem naszej gminy w tym konkursie, co napawa nas wielką dumą.

Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny należy do  najtrudniejszych konkursów przedmiotowych, dlatego do finału docierają tylko nieliczni. Miłosz, przygotowując się do niego, musiał zdobyć wiedzę wykraczającą poza podstawę programową nauczania w szkole podstawowej. Jego ciężka praca zaowocowała sukcesem, którym przysporzył nam  wiele radości. Gratulujemy!

Miłosz Kaniewski w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego