Sukces Kamili Rynarzewskiej

Kamila Rynarzewska, uczennica kl. 6a, została laureatką wojewódzkiego konkursu „Matematyczny kalendarz adwentowy – juniorzy”.

Wręczenie nagród miało nastąpić w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Sytuacja epidemiczna na to nie pozwoliła. Nagroda została przesłana do szkoły.

Dziś Kamila otrzymała nagrodę z rąk pani wicedyrektor Jolanty Kurtysiak, w obecności mamy i nauczyciela matematyki.

Konkurs trwał od 29 listopada do 24 grudnia 2020 roku. Wzięło w nim udział niemal 4 tysiące uczestników. Laureatami zostały osoby znajdujące się na 20 pierwszych miejscach listy rankingowej, wśród nich Kamila.

Organizatorami konkursu byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Departament Edukacji i Nauki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Dyczkowski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Prof. dr hab. Mieczysław Cichoń, Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Brawo Kamila!

Sukces Kamili Rynarzewskiej