Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość!

Kamila Rynarzewska, uczennica kl. 6a, została laureatką konkursu „Matematyczny kalendarz adwentowy – juniorzy”.

Gratulujemy!

Konkurs trwał od 29 listopada do 24 grudnia 2020 roku, skierowany był do uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Miał charakter internetowy.

W każdy dzień adwentu (oprócz ostatniego dnia – 24 grudnia 2020 roku) o godzinie 18:00 na stronie internetowej publikowano zadanie konkursowe. Uczestnik konkursu w ciągu 22 godzin od opublikowania zadania mógł przesłać odpowiedź za pomocą formularza umieszczonego na stronie konkursu. O miejscu w rankingu decydowała liczba poprawnych odpowiedzi oraz – w przypadku takiej samej liczby odpowiedzi , czas przesłania odpowiedzi.

Laureatami zostały osoby znajdujące się na 20 pierwszych miejscach listy rankingowej.  Kamila zajęła 11 miejsce.

Laureaci otrzymają nagrody. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jeśli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, nagrody zostaną przesłane do laureatów.

Organizatorami konkursu byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Departament Edukacji i Nauki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:

  • dr hab. Krzysztof Dyczkowski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • dr hab. Mieczysław Cichoń, Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Brawo Kamila

„Matematyczny kalendarz adwentowy – juniorzy”