Od 23 września przez dwa tygodnie uczniowie naszej szkoły brali udział w  ogólnopolskiej akcji “Sprzątania Świata”, która odbywa się pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia. W tym roku działaliśmy pod hasłem : “Nie śmiecimy – sprzątamy – działamy”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu klas Id, IId, IIc, IIId, Va, Ve, VIb i VIIIc nazbieraliśmy wiele worków odpadów. Uczniowie z wychowawcami sprzątali nie tylko teren szkoły, ale też np. ul. Śniadeckich, Langiewicza, Kochanowskiego, aleje Szymańskiego, ul. Marchlewicza i inne. 
Akcja miała na cele przede wszystkim wzmocnić świadomość ekologiczną uczniów.

Akcja Sprzątania Świata