Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę!,
propagującym zdrowy styl życia, zbilansowane odżywianie połączone z regularną
aktywnością fizyczną.
W ramach tego projektu przez cały tydzień odbywały się aktywne przerwy, na których
uczniowie mieli szansę wykonać ćwiczenia przy muzyce (fitness) na boisku szkolnym
oraz przejść zwinnościowy tor przeszkód. Zorganizowano również popołudniowe zajęcia
fitness, na które zostali zaproszeni uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły.

Uczniowie z klas 1-3 w ramach akcji ,, Trzymaj formę!" na zajęciach wychowania
fizycznego bawili się i ćwiczyli przy muzyce. Każdy pokonał również zwinnościowy tor
przeszkód. Dzieci były bardzo zaangażowane i z chęcią wykonywały zadania.

“Trzymaj formę!”
Skip to content