14 listopada był wyjątkowy dla naszej społeczności szkolnej. Tego dnia uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Program  był niezwykłą lekcją historii i wprowadził w refleksyjny nastrój. 
Następnie nasi wychowankowie otrzymali stypendia Świętego Mikołaja, które przyznawane są co roku za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe czy działalność pozalekcyjną.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 1. Maja Świątek uczennica klasy 5a.
 2. Amelia Ostrowska uczennica klasy 5b.
 3. Oliwia Roszak uczennica klasy 5b.
 4. Agata Nowakowska uczennica klasy 5b.
 5. Ewa Antas uczennica klasy 5c.
 6. Oliwia Adamska uczennica klasy 6a.
 7. Magdalena van Brenk uczennica klasy 6d.
 8. Jakub Bałach Jędruchniewicz uczeń klasy 6d.
 9. Zuzanna Dzięcielak uczennica klasy 8a.
 10. Zofia Lewandowska uczennica klasy 8c.
 11. Klaudia Bednarkiewicz uczennica klasy 8d.
 12. Julia Woźna uczennica klasy 8d.
 13. Maja Reszelewska uczennica klasy 8e.
 14. Mateusz Filip Szczudłowski uczeń klasy 8e.
 15. Eryk Ryszard Sobczyk uczeń klasy 8f.

Tego dnia dyrekcja szkoły podziękowała sponsorom, którzy ułatwiają codzienne funkcjonowanie szkoły, wspomagają finansowo fundację, szkołę, a przede wszystkim uczniów.
Szczególne podziękowania otrzymali:

 1. Pani Maria Ukleja i Pan Ireneusz Ukleja – absolwenci i przyjaciele naszej szkoły
 2. Pan Andrzej Malicki, dyrektor Paroc Polska sp. z o.o. – dzięki któremu szkoła rozpoczęła współpracę
  z Fundacją św. Mikołaja
 3. Panowie Mariusz Marszał i Łukasz Marszał, właściciele Marszał Spółka z o.o  z Wydartowa
 4. Pan Waldemar Gaca prezes Hydroart Gaca s. z o.o.
 5. Pan Dariusz Pawełczak przewodniczący Rady Rodziców
 6. Pan Artur Bucholc, właściciel Centrum Edukacyjne Mr Angielski
  oraz nauczyciele, pracownicy szkoły, wolontariusze i rodzice. 

Gratulujemy naszym artystom, wyróżnionym uczniom oraz dziękujemy sponsorom.
“Prawdziwą silą człowieka jest jego wrażliwość” – powiedział pisarz B. Ferrero. Jego słowa staramy się wcielić w życie szkoły.

Dobro zawsze wraca
Skip to content