Informacja

Informacja

  INFORMACJE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, informujemy: