Informacja

Informacja

Od 17 do 19 listopada 2020 r. odbędą się zebrania online dla rodziców na platformie Teams. Informacje o terminie spotkania prześlą Państwu wychowawcy klas w e-dzienniku. Na konsultacje indywidualne  z nauczycielami przedmiotu proszę umówić się poprzez e-dziennik. Z pozdrowieniami  Dyrekcja Szkoły

Informacja

Informacja

  INFORMACJE Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, informujemy: