Zgłoszenia do świetlicy przyjmujemy do dnia 14 września.
Prosimy rodziców o wrzucanie zgłoszeń do skrzynki przed szkołą.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać⇒ Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia świetlica szkolna 2020/2021