Harmonogram zakończenia roku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Ze względu na liczebność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie w dniu

26 czerwca 2020 r. rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej

przez wychowawców odbędzie się  w ustalonych godzinach  w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Prosimy, aby na teren szkoły wchodzili uczniowie wyznaczonych klas wraz z wychowawcą oraz jeden przedstawiciel rady klasowej rodziców.

godzina Sala gimnastyczna Parter I piętro
8.00 1 a 1 d 2 b
8.30 3 a 3 b 4 b
9.00 6 a 5 b 5 a
9.30 8 c 7 b 7 c
10.00 8 b 6 c 2d
10.30 8a 2a 2c
11.00 8 d 3 c 3 d
11.30 4 a 5 c 5 d
12.00 5 e 5 f 6 b
12.30 1 b 6 e 6 f
13.00 1 c 7 a 6 d
13.30 0

 

 1. Uczniowie na salę gimnastyczna wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego( łącznik), a wychodzą bocznym wyjściem od strony garażu.
 2. Uczniowie na parter wchodzą głównym wejściem, a wychodzą przez łącznik od strony boiska szkolnego.
 3. Uczniowie na I piętro wchodzą bocznym wejściem od strony zajezdni ( przy sali nr 5), a wychodzą wyjściem bocznym przy sali nr T 2.
 4. Zakończenie roku szkolnego dla klas ÓSMYCH odbędzie się online w czwartek 25 czerwca  o godz. 16.00 z udziałem  uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Odbiór świadectw według ustalonego harmonogramu w dniu 26.06.2020r.

 

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego odbioru świadectw w dniach od poniedziałku 29.06.2020r. do piątku 03.07.2020r. w godz. Od 8.30 – 13.00.

 

Procedury rozdawania  świadectw szkolnych przez wychowawców w dniu 26.06.2020r.

Na rozdanie świadectw  przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz jeżeli w najbliższym moim otoczeniu (domowym) ucznia  nie  przebywa  osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama nie  jestem objęta/y  kwarantanna lub izolacją domową.

 1. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły i do wyznaczonych miejsc wchodzimy wg podanego harmonogramu.
 3. Przy wejściu każdy wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekuje ręce.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, do momentu zajęcia miejsc przez uczniów.
 6. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca.

Po zajęciu miejsca  uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do wychowawcy, aby odebrać świadectwa.
 2. Podczas odbioru świadectw  uczniów  obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1. niedotykania dłońmi okolicy twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania : podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 3. Uczniowie mogą –jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie rozdawania świadectw.
 4. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkolą i na terenie szkoły.

UNIKAĆ SPOTKAŃ W GRUPIE.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ MINISTRA ZDROWIA
ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

                                                                                        Dyrekcja szkoły

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – harmonogram