OGŁOSZENIE – WYNIKI REKRUTACJI

Na podstawie złożonych wniosków do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 komisja rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkie dzieci. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 697 090 736

W dniach od 31 marca do 10 kwietnia prosimy rodziców zakwalifikowanych dzieci o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola i klasy pierwszej w postaci pisemnegooświadczenia. Oświadczenia składamy
w skrzynce pocztowej, która znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym szkoły, można je również zeskanować i wysłać  mailowo na adres sp1trzemeszno_dyrekcja@o2.pl

                W dniach od 1 do 5 czerwca 2020r. będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wpostępowaniu uzupełniającym,natomiast w  dniach od 27 kwietnia do 11 maja 2020r. wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej,również w postępowaniu uzupełniającym.

Ogłoszenie – wyniki rekrutacji