Propozycje świetlicy szkolnej na czas trwania kwarantanny

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

Na stronie www.wp.pl umieszczamy propozycję aktywności dla uczniów. Proponujemy konkursy, prace, zabawy, zagadki itp. zgodne z planem wychowawczo-dydaktycznym świetlicy szkolnej na rok 2019/2020. Do każdego bloku tematycznego umieszczamy propozycje. Mamy nadzieję, że umilą nadchodzące dni i pozwolą uczniom kreatywnie spędzić czas. Potraktujcie naszą propozycję na luzie. Uczniowie, którzy zechcą skorzystać z naszych ofert będą mogli po powrocie do szkoły przedstawić wychowawcom świetlicy swoje wytwory plastyczne, wypełnione karty pracy.

Wychowawcy świetlicy szkolnej

Poniżej znajduje się login i hasło.

https://www.wp.pl/

Login :  swietlicasp1trzemeszno@wp.pl

Hasło:   SP1.swietlica2020

Propozycje świetlicy szkolnej na czas trwania kwarantanny