“Łowcy Gwiazd”

“Łowcy Gwiazd”

W sobotę 18 stycznia zuchy z 24 Gromady Zuchowej “Łowcy Gwiazd” uczestniczyły w uroczystej zbiórce. Wspólnie ze swoimi rodzicami wzięły udział w grze terenowej. Wspaniale wykonały zadania związane z wszystkimi sześcioma punktami Prawa Zucha. Następnie złożyły obietnicę zuchową oraz otrzymały legitymacje i odznaki zucha. Zuchom pogratulował Komendant Hufca dh Włodzimierz

“Spieszmy się kochać ludzi …”

“Spieszmy się kochać ludzi …”

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Michalskiej, emerytowanej nauczycielki naszej szkoły.            Maria Michalska w 1972 roku ukończyła Wyższą Szkołę Nauczycielską w Bydgoszczy. Pracę nauczyciela rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Padniewie. Do końca życia szkołę tę wspominała z wielkim sentymentem. Przez większość swojej kariery zawodowej była nauczycielką języka