Jedynka w czołówce „Solidarnych Szkół”

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła dołączyła do programu stypendialnego Fundacji św. Mikołaja. W dniu 10 grudnia 2019r. w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Solidarna Szkoła”, organizowanego przez Fundację. Celem konkursu było zaangażowanie szkół w pozyskiwanie środków finansowych na stypendia w bieżącym roku szkolnym. Dzięki zaangażowaniu lokalnych sponsorów zajęliśmy III miejsce w kategorii szkół podstawowych na terenach wiejskich i w małych miastach (poniżej 20 tys. mieszkańców). Nagrodę – bon o wartości 500 zł odebrali podczas uroczystej gali: Dyrektor Szkoły Ewa Balcerzak, koordynatorka programu Jolanta Kurtysiak oraz przedstawiciele stypendystów: Angelika Szrama, Filip Kubacki i Patryk Bombel. Przed uroczystością uczniowie i nauczyciele nagrodzonych szkół spotkali się w Pałacu Prezydenckim z pierwszą damą Agatą Kornhauser – Dudą, która objęła konkurs honorowym patronatem. Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom – przedsiębiorstwom i osobom prywatnym, którzy wpłacili pieniądze na subkonto naszej szkoły. Zebrana kwota pozwoliła przyznać stypendia siedmiu uczniom.
Darczyńcy, którzy pragną wesprzeć stypendystów mogą dokonać wpłaty w dowolnej
wysokości na konto Fundacji Świętego Mikołaja, ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno,
nr 70 1090 0004 9149 0000 0000 0476 z dopiskiem „darowizna na stypendia w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego ul. Śniadeckich 18 w Trzemesznie”. Do dnia 20
grudnia 2019 r. trwa akcja „Stypendium od serca”, w ramach której Fundacja dopłaca na
subkonto szkoły 500 zł za każde 500 zł wpłacone przez Darczyńców.
Autorem zdjęć jest Grzegorz Jakubowski i Mikołaj Rajkowski Zdjęcia pochodzą ze stron:
https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc-pierwszej-damy/
https://mikolaj.org.pl/
https://stypendia.mikolaj.org.pl/

Jedynka w czołówce „Solidarnych Szkół”