Akcja Zapal Znicz Pamięci 

Kolejny raz nasza szkoła uczestniczyła w akcji społecznej Zapal Znicz Pamięci, która miała miejsce w niedzielę 27 października. Jej celem jest upamiętnienie ofiar hitlerowskiego terroru na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, czyli  Wielkopolsce, Pomorzu i Kujawach, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Organizatorzy proszą uczestników o zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej, wykonanie zdjęcia i wysłanie go na adres Radia Poznań lub stronę www.dzieje.pl.

Już w piątek  25 października klasa VI b ze Szkoły Podstawowej nr 1 udała się wraz ze swoim wychowawcą do oddalonego od Trzemeszna o kilka kilometrów  Kocinia, by zapalić znicze w miejscu egzekucji, która nastąpiła 5 października 1939 roku. Rozstrzelano wówczas prawie 30 osób, w tym wielu, którzy uczestniczyli w dniu 10 września 1939 roku w obronie Trzemeszna. Następnie klasa zwiedziła wystawę poświęconą obozom koncentracyjnym w Izbie  Pamięci im. Henryka Wrzeszczyńskiego w podtrzemeszeńskim Niewolnie.

W niedzielę  wspólnie z grupą uczniów i nauczycieli ze SP nr 2 oraz innymi mieszkańcami Trzemeszna zapalaliśmy znicze na mogile ofiar II wojny światowej, pod obeliskiem upamiętniającym ks. Mateusza Zabłockiego oraz na grobie Andrzeja Marchlewicza, dowódcy obrony Trzemeszna we wrześniu 1939 roku.  Później znicze zapłonęły też w centrum miasta pod tablicami poświęconymi pamięci Andrzeja Marchlewicza, burmistrza Kazimierza Jarosława Szymańskiego  oraz działacza społecznego Wojciecha Bąka, którzy zostali zamordowani z rąk niemieckich. Towarzyszyli nam w tym pan burmistrz Krzysztof Dereziński oraz przewodniczący Rady Miejskiej pan Benedykt Nitka.

W naszej szkole akcja trwałą do poniedziałku, kiedy to zuchy z opiekunką panią Monika Kulas zapaliły znicze na grobach wojennych  na naszym cmentarzu. 

Akcja Zapal Znicz Pamięci