17 września 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie zrealizowała kompleksowe szkolenie z zakresu procedur bezpieczeństwa. Składało się ono z dwóch etapów tj. szkolenia teoretyczno-metodycznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły oraz zintegrowanego szkolenia praktycznego obejmującego całą społeczność szkoły.

W ramach „Dnia Bezpieczeństwa” w dwóch turach szkoliło się łącznie ok. 750 dzieci i osób dorosłych. W tym dniu wszyscy uczniowie zapoznani zostali z procedurami postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych. Dodatkowo uczniowie praktycznie trenowali następujące procedury: ewakuacja w czasie lekcji, ewakuacja w trakcie przerwy, azyl w czasie lekcji, azyl w trakcie przerwy oraz ewakuacja po eksplozji ładunku wybuchowego, z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W realizacji zadań pomógł personel szkoły i połączone siły OSP Trzemeszno
i Kruchowo. Autorski projekt zrealizowany został przez płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu internetowego Security in practice.

Należy podkreślić, że dzieci bardzo sprawnie realizowały stawiane przed nimi zadania, skracając czas ewakuacji i ukrywania się przed potencjalnym zamachowcem. Ewakuacja, od ogłoszenia sygnału do dotarcia do docelowego miejsca ewakuacyjnego tj. hali sportowej, trwała nie dłużej niż 22 minuty. Ewakuacja do oddalonego i zadaszonego miejsca powoduje, że odsuwamy dzieci w bezpieczne miejsce, jednocześnie dając swobodny dostęp do obiektu szkolnego służbom porządkowym. W przeciwnym razie szkoła mogłaby być zablokowana przez samochody rodziców, próbujących odebrać swoje pociechy. Po urealnieniu procedur rodzicie bez problemu mogą odbierać spokojne i bezpieczne dzieci z hali sportowej. Dzieci nauczyły się, jak mogą sobie poradzić w przypadku wtargnięcia do szkoły osoby niebezpiecznej. Uczyły się także współpracy w ramach trójek klasowych, co ma umożliwić szybkie liczenie i przetrwanie w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie  i nauczyciele byli bardzo zadowoleni ze wspólnego treningu praktycznego i proponowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Tym bardziej niezrozumiała jest nieobecność w trakcie „Dnia Bezpieczeństwa” 76 dzieci. Uniemożliwienie dzieciom wzięcia udziału w szkoleniu praktycznym naraża je na ogromny stres w przypadku powstania realnej sytuacji kryzysowej, której nikt odpowiedzialny nie może wykluczyć. Przykładem mogą być dramatyczne wydarzenia, do których doszło w Szkole Podstawowej w Brześciu Kujawskim 27 maja 2019 r. W takiej sytuacji dzieci, które nie przeszły szkolenia, nie wiedząc jak się zachować, będą łatwymi ofiarami, a dodatkowo będą stanowiły zagrożenie dla innych.

Szkolenie procedur bezpieczeństwa