Szkolenie procedur bezpieczeństwa

Szkolenie procedur bezpieczeństwa

17 września 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie zrealizowała kompleksowe szkolenie z zakresu procedur bezpieczeństwa. Składało się ono z dwóch etapów tj. szkolenia teoretyczno-metodycznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły oraz zintegrowanego szkolenia praktycznego obejmującego całą społeczność szkoły.