II miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

W dniach 5-6 czerwca w Krakowie miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”. Zespół z naszej szkoły, po zwycięstwie na szczeblu wojewódzkim, odniósł kolejny sukces. Uczniowie Łukasz Bartz, Jakub Duniecki, Jakub Glinkowski i Miłosz Kaniewski zajęli II miejsce w kategorii praca multimedialna. 

Etap finałowy miał charakter ustnego egzaminu składanego przed komisją złożoną z naukowców i przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.  Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić swoją pracę, uzasadnić wybór tematu, przedstawić i ocenić wykorzystane źródła historyczne oraz odpowiedzieć na pytania komisji. Nasi uczniowie wypadli znakomicie, zostawiając w polu kolegów i koleżanki ze szkół podstawowych z całego kraju (min. z Radziejowa, Krakowa, Bydgoszczy, Radkowa i Suwałk). Ceremonia wręczenia nagród  miała miejsce w dworku Antoniego i Elżbiety Potockich, a zaszczycili ją m.in. małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał oraz dr Agata Wolska z Fundacji im. Zofii i Jana Włodków. Gośćmi honorowymi byli  Amelia Dunin, działaczka Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, laureatka tytułu Świadek Historii oraz  dr Janusz Kamocki ps. „Mamut”, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Małopolska.  Wyjazd do Krakowa był także okazją do poznania i zwiedzenia tego pięknego miasta.

II miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”