Sukces w konkursie „Do broni!”

W poniedziałek 27 maja w Muzeum Literackim w Poznaniu miała miejsce uroczystość podsumowania etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu historycznego pt.: „Do broni!  Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”. Uczniowie naszej szkoły Łukasz Bartz, Jakub Duniecki, Jakub Glinkowski i  Miłosz Kaniewski  zajęli w nim pierwsze miejsce.

Nasi koledzy przygotowali film o losach Janusza i Zbigniewa Kapuścińskich.  Bracia Kapuścińscy urodzili się nieopodal Trzemeszna w majątku Kordos.  Nasza  drużyna zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, który będzie miał miejsce w Krakowie.  Tym razem zadaniem laureatów konkursów wojewódzkich będzie przygotowanie  krótkiego wystąpienia na temat swojej pracy i zaprezentowanie się przed komisją złożoną z naukowców i przedstawicieli Towarzystwa Ziemiańskiego. Następnie uczniowie będą odpowiadać na pytania jury- ta część konkursu ma formę egzaminu.

Kim byli bracia Kapuścińscy? Pułkownik Janusz Kapuściński był ułanem, powstańcem wielkopolskim, uczestnikiem wojny z bolszewikami i kampanii wrześniowej.  W okresie  międzywojennym należał do czołowych jeźdźców w Polsce. Zmarł na emigracji w Kanadzie.  Natomiast Zbigniew Kapuściński, który ukończył gimnazjum w Trzemesznie, był chemikiem i lotnikiem.  We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany i  dostał się do radzieckiej niewoli. Zginął w Katyniu w 1940 roku.Uczniów do konkursu przygotował p. Maciej Adamski wspierany przez p. Dorotę Kaniewską.

 

Sukces w konkursie „Do broni!”