Dzięki zaproszeniu, które otrzymał nauczyciel SP nr 1 w Trzemesznie – pan Łukasz Zalewski – 15
uczniów klas ósmych tej szkoły uczestniczyło w wykładzie brytyjskiego historyka profesora Normana
Daviesa, autora wielu prac dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich, kawalera Orderu
Orła Białego, odznaczonego Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, honorowego
obywatela wielu polskich miast. Wykład pod tytułem „European History and Polish Millenium” odbył
się 28 maja 2019 r. w auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

European History and Polish Millenium