Informujemy uczniów, że wyjazd na basen w dniu
25.04. 2019 r. odbędzie się bez zmian.

Wyjazd na basen w dniu 25.04.2019 – bez zmian