Konsultacje dla rodziców zaplanowane na 9 kwietnia 2019r. są odwołane.
O nowym terminie konsultacji dla rodziców powiadomimy poprzez stronę internetową szkoły.

Konsultacje dla rodziców – odwołane.