Rodzice, którzy złożyli wniosek i zostali zakwalifikowani do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o wypełnienie OŚWIADCZENIA WOLI RODZICA do dnia 12 kwietnia 2019r.

Druk do pobrania na stronie.

Oddział 0

Klasa 1

REKRUTACJA – Oświadczenie woli rodziców