Informujemy, że do dnia 21 września 2018 r.można składać wnioski o stypendium Fundacji Świętego Mikołaja. Spośród dostarczonych wniosków, komisja stypendialna wyłoni uczniów klas V- VIII, którzy są najbardziej zaangażowani dla społeczności szkolnej i lokalnej, osiągnęli średnią ocen w ubiegłym roku nie niższą niż 4,4 oraz żyją w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł.

Szczegółowe warunki przyznania stypendium zawarte są w Regulaminie Programu Stypendialnego, który jest dostępny na stronie https://stypendia.mikolaj.org.pl

Wniosek i oświadczenie o dochodach do pobrania na stronie szkoły, fundacji i w sekretariacie szkoły.

Wniosek na rok szkolny 2018/2019

Zasady dokumentowania dochodu wraz z oświadczeniem

Fundacja Świętego Mikołaja