10 września przedstawiciele społeczeństwa oddali hołd obrońcom ojczyzny którzy zostali rozstrzelani 10 września 1939 r. przez niemieckich okupantów. Wiązanki kwiatów zostały złożone pod pomnikiem w Niewolnie upamiętniającym 19 obrońców Niewolna i Trzemeszna. Kwiaty składali m.in. przedstawiciele władz samorządowych, sołectwa Niewolno, Miejsko-Gminnego Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa, harcerstwa oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Uczestnicy

Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja

Informujemy, że do dnia 21 września 2018 r.można składać wnioski o stypendium Fundacji Świętego Mikołaja. Spośród dostarczonych wniosków, komisja stypendialna wyłoni uczniów klas V- VIII, którzy są najbardziej zaangażowani dla społeczności szkolnej i lokalnej, osiągnęli średnią ocen w ubiegłym roku nie niższą niż 4,4 oraz żyją w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł.