Podsumowaliśmy następną konkurencję międzyklasowej rywalizacji sportowej.

Oto wyniki poszczególnych klas w unihokeju.

Klasy V:               Vb : Va – 1 : 0 ;  Vb : Vc – 1 : 2 ;  Va : Vc – 2 : 3

Klasyfikacja końcowa: I m– Vc;   II m – Vb;    III m – Va

Klasy VI:              VId : VIa – ( 3 : 3 ) 4 : 6; VIc : VIb – 3 : 1 ;  Finał – VId : VIb – 5: 0 ;

VIc ; VIa –  ( 2 : 2 ) 2 : 0

Klasyfikacja końcowa: I m– VIc;     II m – VIa;    III m – VId;    IV m – VIb

Klasy VII:             VIId : VIIe – 0 : 0;  VIIb ; VIIa – 1 :1;   VIId : VIIb – 1 : 2;  VIIe : VIIa – 7 :0;

 VIId : VIIa – 2: 1 ; VIIe : VIIb – 1 : 2

Klasyfikacja końcowa: I m– VIIb;   II m – VIIe;    III m – VIId;    IV m – VIIa

Zawody przeprowadzili: W. Chojnacka, E. Łukomski, A. Chojnacki.

Międzyklasowa rywalizacja sportowa – UNIHOKEJ